A kiadó honlapja

Ön az oldal 31729. látogatója        

Budapest

2008. ÁPRILIS 15.,

kedd


 


VII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 1260 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TARTALOM

 


 


I. RÉSZ

 


SZEMÉLYI HÍR

 

15/2008. (III. 28.) ME h. szakállamtitkár kinevezéséről

418


II. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

55/2008. (III. 26.) Korm. r. az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi egyedi támogatásokról, ellentételezésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról

418

62/2008. (III. 28.) Korm. r. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

419

75/2008. (IV. 3.) Korm. r. egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

420

76/2008. (IV. 3.) Korm. r. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

426

77/2008. (IV. 3.) Korm. r. egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

428

9/2008. (III. 21.) GKM r. a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról1

432

10/2008. (III. 26.) GKM r. a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosításáról

435

13/2008. (III. 31.) GKM–PM e. r. a gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról

435


JOGSZABÁLYMUTATÓ

 

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintő egyéb jogszabályok

436


III. RÉSZ

 


MINISZTERI UTASÍTÁS

 

18/2008. (IV. 3.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

437


V. RÉSZ

 


HIRDETÉSEK

 

Pályázati felhívás Isaszeg Nagyközség közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

448

Elveszett bélyegző érvénytelenítése

448


LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT KÖZLEMÉNYEK

 

Elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítése

449

K Ö Z L E K E D É S I   É R T E S Í T Ő

2020.10.27.