A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. december 20.,

szombat


 


60. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2178/2008. (XII. 20.) Korm. h. Egyes természetbeni ellátások kiadási előirányzatainak 2008. évi átcsoportosításáról

503

2179/2008. (XII. 20.) Korm. h. A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

505

2180/2008. (XII. 20.) Korm. h. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

506

59/2008. (XII. 20.) ME h. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti Japán Kulturális Önkéntes Program szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

506

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.22.