A kiadó honlapja

Ön az oldal 31729. látogatója        

Budapest

2008. MÁRCIUS 31.,

hétfő


 


VII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 1260 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TARTALOM

 


 


I. RÉSZ

 


SZEMÉLYI HÍR

 

Kitüntetések

346


II. RÉSZ

 


JOGSZABÁLY

 

8/2008. (III. 18.) GKM r. az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

350


JOGSZABÁLYMUTATÓ

 

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintő egyéb jogszabályok

356


III. RÉSZ

 


A KORMÁNY HATÁROZATA

 

1015/2008. (III. 12.) Korm. h. a Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről

356


MINISZTERI UTASÍTÁSOK

 

12/2008. (III. 12.) GKM ut. az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projekt előkészítéséért felelős miniszteri biztos kinevezéséről és feladatairól szóló 3/2008. (II. 12.) GKM utasítás hatályon kívül helyezéséről

357

13/2008. (III. 14.) GKM ut. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

357

14/2008. (III. 21.) GKM ut. egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

401

15/2008. (III. 26.) GKM–HM–TNM e. ut. a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság feladatairól és munkarendjéről

402

16/2008. (III. 26.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

404

17/2008. (III. 26.) GKM ut. az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó engedélyezési eljárások tekintetében a döntési jogosultsággal rendelkezők körének meghatározásáról

411

K Ö Z L E K E D É S I   É R T E S Í T Ő

2020.10.27.