A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 21.,

csütörtök


 


6. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2012/2008. (II. 21.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésazAzerbajdzsánKöztársaság Kormánya között ajövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről

30

2013/2008. (II. 21.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésazAzerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között agazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

30

2014/2008. (II. 21.) Korm. h. A nemzeti és állami ünnepek, valamint a más kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítéséről és lebonyolításáról szóló 2106/2005. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról

30

2015/2008. (II. 21.) Korm. h. Az Oroszországi Föderáció területén létrehozott magyar hadisírokkal kapcsolatos XIX. elszámolási időszak költségeinek pénzügyi elszámolásáról

31

2016/2008. (II. 21.) Korm. h. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi elszámolásával összefüggő átcsoportosításokról

33

2017/2008. (II. 21.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

46

6/2008. (II. 21.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság területén áthaladó tranzit földgázvezeték létesítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

47

7/2008. (II. 21.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Új Európa Transzmissziós Rendszer (NETS) vállalat részes országainak kormányai közötti egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

47

8/2008. (II. 21.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésaMagyarKöztársaság területén is áthaladó Nabucco tranzit földgázvezeték rendszeren történő földgázszállításban való együttműködésről szóló, arészes országok kormányai közötti egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

48

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.