A kiadó honlapja

Ön az oldal 68430. látogatója        

Budapest

2008. december 17.,

szerda


 


58. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2172/2008. (XII. 17.) Korm. h. A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI.30.) Korm. határozat módosításáról

456

2173/2008. (XII. 17.) Korm. h. A 2008.évi központi költségvetés céltartalékából aIX.Helyi önkormányzatok támogatásai ésátengedett személyi jövedelemadója fejezet egyes jogcímeire való előirányzat-átcsoportosításról

456

2174/2008. (XII. 17.) Korm. h. A központi költségvetési szerveknél 2006–2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások támogatásáról (II. ütem) ésa2141/2008. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

457

2175/2008. (XII. 17.) Korm. h. A fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról

465

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.