A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. december 12.,

péntek


 


57. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2168/2008. (XII. 12.) Korm. h. A Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó negyedik időszaki jelentéséről

448

2169/2008. (XII. 12.) Korm. h. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Autópálya rendelkezésre állási díj” előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

448

2170/2008. (XII. 12.) Korm. h. Egyes természetbeni ellátások kiadási előirányzatainak 2008. évi átcsoportosításáról

448

2171/2008. (XII. 12.) Korm. h. A közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról

450

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.