A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. december 4.,

csütörtök


 


56. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2167/2008. (XII. 4.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

444

57/2008. (XII. 4.) ME h. A Kazettás lőszerekről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

445

58/2008. (XII. 4.) ME h. A Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanács tagjainak felkéréséről, valamint tagsági megbízatás megszűnéséről

445

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.