A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. november 28.,

péntek


 


55. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2164/2008. (XI. 28.) Korm. h. Az új államháztartási szakfeladatrend alkalmazására való felkészülés egyes feladatairól

439

2165/2008. (XI. 28.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

440

2166/2008. (XI. 28.) Korm. h. A Pécs 40712/2 és 40712/3 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

441

56/2008. (XI. 28.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia Köztársaság Kormánya és Montenegró K.ormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

442

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.