A kiadó honlapja

Ön az oldal 68430. látogatója        

Budapest

2008. november 24.,

hétfő


 


54. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2161/2008. (XI. 24.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

435

2162/2008. (XI. 24.) Korm. h. A 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggő feladatokról

436

2163/2008. (XI. 24.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

437

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.