A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. november 12.,

szerda


 


53. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2157/2008. (XI. 12.) Korm. h. Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapításáról

432

2158/2008. (XI. 12.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorlati részleteiről szóló Közigazgatási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásáról

432

2159/2008. (XI. 12.) Korm. h. Egyes vízumkönnyítési megállapodások módosításáról

433

2160/2008. (XI. 12.) Korm. h. A gazdaságélénkítési hitelprogrammal összefüggő egyes kérdésekről

434

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.22.