A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. november 5.,

szerda


 


52. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2150/2008. (XI. 5.) Korm. h. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

400

2151/2008. (XI. 5.) Korm. h. A Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenötödik feltöltésében

400

2152/2008. (XI. 5.) Korm. h. A fejezeti bevételek és kiadások 2008.I–III.negyedéviteljesüléséről, a fejezetek egyensúlyitartalékának felhasználásáról

400

2153/2008. (XI. 5.) Korm. h. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008.évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról

400

2154/2008. (XI. 5.) Korm. h. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény módosításával összefüggő kormányzati feladatokról

412

2155/2008. (XI. 5.) Korm. h. A 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről

413

2156/2008. (XI. 5.) Korm. h. A 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista tartalmának jóváhagyásáról és annak az Európai Bizottság részére történő bemutatásáról

415

53/2008. (XI. 5.) ME h. A Magyar Köztársaság és a Bahreini Királyság, Grúzia, az Iráni Iszlám Köztársaság, valamintaTürkmén Köztársaság között aberuházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

427

54/2008. (XI. 5.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamintaHorvátKöztársaság Kormánya, azOsztrák Köztársaság Kormánya, RomániaKormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, aSzlovénKöztársaság Kormánya ésUkrajnaKormánya között határkeresztező elektromos vezetékek, illetve szénhidrogén szállító vezetékek építéséről, üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

427

55/2008. (XI. 5.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

428

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.