A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. november 3.,

hétfő


 


51. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2149/2008. (XI. 3.) Korm. h. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Ahelyközi személyszállítási közszolgáltatások és pályavasúti hálózat működtetésének ellentételezése” előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

397

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.