A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 14.,

csütörtök


 


5. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2009/2008. (II. 14.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás módosított szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

22

2010/2008. (II. 14.) Korm. h. A 2006. évi árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

22

2011/2008. (II. 14.) Korm. h. A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló Intézkedési Tervről

22

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.