A kiadó honlapja

Ön az oldal 68430. látogatója        

Budapest

2008. október 15.,

szerda


 


48. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2139/2008. (X. 15.) Korm. h. Az egyes szerzői és szomszédos jogok gyakorlásával összefüggő feladatokról

370

2140/2008. (X. 15.) Korm. h. A 2008–2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

370

2141/2008. (X. 15.) Korm. h. A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének kifizetésére igényelt támogatások elszámolásáról

375

2142/2008. (X. 15.) Korm. h. A központi államigazgatási szervek eljárásaiban rendszeresített nyomtatványok elektronikusan történő kitölthetővé tételét célzó intézkedésekről

381

47/2008. (X. 15.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

381

48/2008. (X. 15.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között Kambodzsa Magyarországgal szemben fennálló adósságának konszolidálásáról és rendezéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

382

49/2008. (X. 15.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

382

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.