A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. október 8.,

szerda


 


47. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2138/2008. (X. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és Montenegró Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

366

43/2008. (X. 8.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésaHorvátKöztársaság Kormánya között ahatárokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

366

44/2008. (X. 8.) ME h. A Magyar Köztársaság és egyes, a Schengeni Egyezményben nem részes országok között avízumkiadás és a konzuli munka egyéb területein történő együttműködésről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

366

45/2008. (X. 8.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésRomániaKormánya között aIV.számúösszeurópai folyosóban Csanádpalota–Nâdlac (Nagylak) közötti autópálya-kapcsolat határmetszéspontjának megállapításáról szóló egyezmény létrehozására adottfelhatalmazásról

367

46/2008. (X. 8.) ME h. Egyes kétoldalú gazdasági együttműködési vegyesbizottságok magyar tagozati elnökeinek kinevezéséről

367

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.