A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. szeptember 23.,

kedd


 


45. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2130/2008. (IX. 23.) Korm. h. A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet „Ahelyközi személyszállítási közszolgáltatások és pályavasúti hálózat működtetésének ellentételezése” előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

348

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.