A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. szeptember 12.,

péntek


 


42. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2124/2008. (IX. 12.) Korm. h. Magyar küldöttség részvételéről az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 63. ülésszakán

334

2125/2008. (IX. 12.) Korm. h. Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

336

2126/2008. (IX. 12.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

336

37/2008. (IX. 12.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

338

38/2008. (IX. 12.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a szakmai képzési együttműködésről és a szakképzési vizsgabizonyítványok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1994. április 6-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

338

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.