A kiadó honlapja

Ön az oldal 31729. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 29.,

péntek


 


VII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 1260 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TARTALOM

 


 


I. RÉSZ

 


SZEMÉLYI HÍR

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati felhívása kiemelt ügyek útügyi hatósági referens munkakör betöltésére

146


II. RÉSZ

 


JOGSZABÁLY

 

2/2008. (II. 18.) GKM r. az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről

147


JOGSZABÁLYMUTATÓ

 

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintő egyéb jogszabályok

151


III. RÉSZ

 


A KORMÁNY HATÁROZATAI

 

1004/2008. (II. 7.) Korm. h. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Államreform Operatív Program, Közlekedés Operatív Program, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási Operatív Program 2007–2008. évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további kiemelt projektjavaslatok 2008. januári akciótervi nevesítéséről

151

1005/2008. (II. 16.) Korm. h. az Agrár-Reorg ‘93 Kft. részére nyújtandó hitelről

153


MINISZTERI UTASÍTÁSOK

 

2/2008. (MK. 23) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

153

5/2008. (II. 15.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és felhasználásának szabályairól

264

6/2008. (II. 15.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TEN-T pályázatok és egyéb EU támogatású projektek előkészítésével kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és felhasználásának szabályairól

271

7/2008. (II. 15.) GKM ut. a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

278


IV. RÉSZ

 


KÖZLEMÉNY

 

Eltulajdonított bélyegzők és plombafogó érvénytelenítéséről

287


LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT

 

9/2008. (II. 25.) GKM ut. egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

287

10/2008. (II. 25.) GKM ut. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

288

11/2008. (II. 25.) GKM ut. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap gazdálkodásának szabályairól

321

K Ö Z L E K E D É S I   É R T E S Í T Ő

2020.10.27.