A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 7.,

csütörtök


 


4. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2007/2008. (II. 7.) Korm. h. A Magyar Légiközlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság állami tulajdonban lévő részvényeinek privatizációjával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2016/2007. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról

18

2008/2008. (II. 7.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

18

5/2008. (II. 7.) ME h. Az 1939. évi I. törvény által kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, anőknek bármilyen bányában földalatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének felmondásáról

20

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.