A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. augusztus 27.,

szerda


 


39. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2111/2008. (VIII. 27.) Korm. h. A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) megvalósításához szükséges hátralévő feladatokról

300

2112/2008. (VIII. 27.) Korm. h. A Sármellék országos jelentőségű polgári repülőtér vámúttá megnyitásáról

302

2113/2008. (VIII. 27.) Korm. h. Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről

302

2114/2008. (VIII. 27.) Korm. h. Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI.29.) Korm. határozat módosításáról

303

2115/2008. (VIII. 27.) Korm. h. Az M0 útgyűrű északi szektorához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzatnak nyújtandó útépítési és -fejlesztési támogatásról

303

2116/2008. (VIII. 27.) Korm. h. A Budapest 34720 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII.ker., Fiumei út 17.sz. alatt található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

304

2117/2008. (VIII. 27.) Korm. h. A 2008.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

304

2118/2008. (VIII. 27.) Korm. h. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak éstisztségviselőinek kijelöléséről

306

36/2008. (VIII. 27.) ME h. A Haditechnikai Külkereskedelmi Tárcaközi Bizottság elnökének kinevezéséről

308

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.