A kiadó honlapja

Ön az oldal 68430. látogatója        

Budapest

2008. augusztus 15.,

péntek


 


38. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2106/2008. (VIII. 15.) Korm. h. A Kormányzati Negyed Projekttel kapcsolatos előkészítő feladatok ráfordításaival való elszámolásról

292

2107/2008. (VIII. 15.) Korm. h. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó tulajdonosi kölcsön előzetes jóváhagyásáról

292

2108/2008. (VIII. 15.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

292

2109/2008. (VIII. 15.) Korm. h. A Zsolnay cégcsoport állami tulajdonú részesedéseinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról, valamint az állam vállalkozói vagyonába tartozó egyes ingatlanok kincstári vagyonkörbe történő átcsoportosításáról szóló 2289/2005. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

294

2110/2008. (VIII. 15.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

294

35/2008. (VIII. 15.) ME h. Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) XXIV. Kongresszusán való magyar részvételről, a képviselendő magyar álláspontról és a Kongresszuson módosítandó szerződések szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

294

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.