A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. július 31.,

csütörtök


 


36. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2100/2008. (VII. 31.) Korm. h. A 2011. első félévi magyar EU-elnökség előkészítésével összefüggő feladatokról szóló 2079/2007.(V.11.)Korm. határozat módosításáról

272

2101/2008. (VII. 31.) Korm. h. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásához szükséges források tervezéséről

272

2102/2008. (VII. 31.) Korm. h. Az egészségbiztosítási ellátások kiadásai átcsoportosításáról

272

34/2008. (VII. 31.) ME h. A Magyar–Baden-Württenbergi Kétoldalú Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

273

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.