A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. július 24.,

csütörtök


 


35. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2094/2008. (VII. 24.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében avízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

264

2095/2008. (VII. 24.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint abiometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai éskonzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

264

2096/2008. (VII. 24.) Korm. h. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, azigazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V.14.) Korm. határozat módosításáról

265

2097/2008. (VII. 24.) Korm. h. A 2008.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

265

2098/2008. (VII. 24.) Korm. h. Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltósággá történő átalakítása kiadásainak pénzügyi forrás biztosításáról

267

2099/2008. (VII. 24.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006.évi LV.törvény módosításáról szóló 2008.évi XX.törvény 2.§-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról

267

33/2008. (VII. 24.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint azAzerbajdzsáni Köztársaság Kormánya, GrúziaKormánya, a Kirgiz Köztársaság Kormánya, azÖrmény Köztársaság Kormánya, a Tadzsik Köztársaság Kormánya és a Türkmén Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú közúti személyszállítási és árufuvarozási Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

269

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.