A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. július 16.,

szerda


 


34. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2090/2008. (VII. 16.) Korm. h. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a CARIFORUM országok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

260

2091/2008. (VII. 16.) Korm. h. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

260

2092/2008. (VII. 16.) Korm. h. A külkapcsolati koordinációról és a közjogi méltóságok, valamint az állami vezetők nemzetközi programjainak egyeztetési rendjéről

260

2093/2008. (VII. 16.) Korm. h. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Balatoni Halászati Zrt. részére nyújtandó 150 millió Ft tulajdonosi kölcsön előzetes jóváhagyásáról

262

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.