A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. július 14.,

hétfő


 


33. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2085/2008. (VII.14.) Korm. h. Az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról

244

2086/2008. (VII.14.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésazOroszországiFöderáció Kormánya között akutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba történő beszállítása terén való együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

244

2087/2008. (VII.14.) Korm. h. A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról ésa97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK ésa2006/48/EK irányelv módosításáról ésa97/5/EKirányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai jogszabályokba történő átültetésével kapcsolatos, egyes kiemelt jelentőségű kérdésekről

245

2088/2008. (VII.14.) Korm. h. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövidtávúfejlesztéséről

251

2089/2008. (VII.14.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

251

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.22.