A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. június 30.,

hétfő


 


31. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2076/2008. (VI. 30.) Korm. h. A NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről

216

2077/2008. (VI. 30.) Korm. h. A 2008. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 2251/2007. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

216

2078/2008. (VI. 30.) Korm. h. Az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

217

2079/2008. (VI. 30.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzéséről, valamint a katasztrófák utáni helyreállításról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

217

2080/2008. (VI. 30.) Korm. h. A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról

217

2081/2008. (VI. 30.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

232

2082/2008. (VI. 30.) Korm. h. A Budapest 34262 hrsz-ú, természetben az 1070 Budapest, Kazinczyu.21. szám alatt található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

232

31/2008. (VI. 30.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

233

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.