A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. június 27.,

péntek


 


29. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2074/2008. (VI.27.) Korm. h. A 2008.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

195

29/2008. (VI. 27.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésaHorvátKöztársaság Kormánya között azIvándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

198

30/2008. (VI. 27.) ME h. A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, abiológiai és táji sokféleség megőrzéséről és fenntartható használatáról szóló jegyzőkönyv végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

198

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.