A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. május 31.,

szombat


 


26. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2065/2008. (V. 31.) Korm. h. Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

163

2066/2008. (V. 31.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

164

2067/2008. (V. 31.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. §-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról

164

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.