A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. május 29.,

csütörtök


 


25. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2064/2008. (V. 29.) Korm. h. A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő 48,99% szavazati arányt megtestesítő állami részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

161

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.