A kiadó honlapja

Ön az oldal 68430. látogatója        

Budapest

2008. május 20.,

kedd


 


23. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

20/2008. (V.20.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya ésazAmerikaiEgyesült Államok között, azismertvagy terrorizmussal gyanúsítható személyekre vonatkozó átvilágítási információk cseréjéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

153

21/2008. (V.20.) ME h. A hagyományos saját forrásoknak az Európai Unió költségvetése részére történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek elosztásáról szóló Igazgatási Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

154

22/2008. (V.20.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003.február 18-án kelt 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

154

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.