A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. május 16.,

péntek


 


22. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2059/2008. (V. 16.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

130

2060/2008. (V. 16.) Korm. h. A fejezeti bevételek és kiadások 2008. I.negyedéves teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról

131

2061/2008. (V. 16.) Korm. h. Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről

133

2062/2008. (V. 16.) Korm. h. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008.éviilletményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról

133

2063/2008. (V. 16.) Korm. h. A Székesfehérvár Alba Airport (volt börgöndi repülőtér) nyilvános kereskedelmi repülőtér létesítéséhez aKormány előzetes egyetértésének megadásáról

147

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.22.