A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. május 9.,

péntek


 


20. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2053/2008. (V. 9.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

114

2054/2008. (V. 9.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

114

2055/2008. (V. 9.) Korm. h. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásából eredő feladatokról

117

2056/2008. (V. 9.) Korm. h. A kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárás bevezetéséről szóló 861/2007/EK közösségi rendelet alkalmazásához szükséges magyar tájékoztatások megtételéről

118

19/2008. (V. 9.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán lévő közúti határhidak üzemeltetéséről és fenntartásáról szóló, Zágrábban, 2001. április 19-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

119

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.