A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. JANUÁR 24.,

csütörtök


 


2. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2002/2008. (I. 24.) Korm. h. Magyarország részvételéről a Regionális Együttműködési Tanács Végrehajtó Bizottságában, valamint a Regionális Együttműködési Tanács Állandó Titkárságának költségvetéséhez történő magyar hozzájárulásról

6

2003/2008. (I. 24.) Korm. h. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában lévő szőlészeti és borászati kutatóintézetek felsőoktatási intézmények részére történő átadásával összefüggő feladatokról

6

2004/2008. (I. 24.) Korm. h. Felhasználás a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának és céltartalékának előirányzataiból

7

4/2008. (I. 24.) ME h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) közötti, a Magyar Köztársaságnak az EUMETSAT létrehozásáról szóló Egyezményhez és kapcsolódó előírásokhoz való csatlakozásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

10

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.22.