A kiadó honlapja

Ön az oldal 68413. látogatója        

Budapest

2008. április 4.,

péntek


 


15. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2042/2008. (IV. 4.) Korm. h. A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között atársadalombiztosításról ésaszociális biztonság egyes kérdéseiről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről

99

2043/2008. (IV. 4.) Korm. h. A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között atársadalombiztosításról ésaszociális biztonság egyes kérdéseiről szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás végleges szövegének megállapításáról és kihirdetéséről

100

15/2008. (IV. 4.) ME h. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) ülésszakain való magyar részvételről

100

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.21.