A kiadó honlapja

Ön az oldal 68428. látogatója        

Budapest

2008. március 29.,

szombat


 


14. szám


 

ÁRA: 525 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2037/2008. (III. 29.) Korm. h. A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló egyezmény és módosítása, valamint a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és módosítása részes államává válásához szükséges bejelentésről

96

2038/2008. (III. 29.) Korm. h. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

96

2039/2008. (III. 29.) Korm. h. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által aBábolnaNemzeti Ménesbirtok Kft. részére nyújtandó 800millióFt tulajdonosi kölcsön előzetesjóváhagyásáról

96

2040/2008. (III. 29.) Korm. h. Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél aMagyar Köztársaságot képviselő kormányzó éshelyettes kormányzó felmentéséről, valamint újkormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről

97

2041/2008. (III. 29.) Korm. h. A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

97

14/2008. (III. 29.) ME h. A szerbiai vinčai kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek Magyarországon és Ukrajnán át Oroszországba történő visszaszállításával kapcsolatos szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

97

ISSN 2063-0395

H A T Á R O Z A T O K   T Á R A

2020.10.26.