A kiadó honlapja

Ön az oldal 31729. látogatója        

Budapest

2008. JANUÁR 15.,

kedd


 


VII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 1260 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


TARTALOM

 


II. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

2007. évi CLXIV. tv. a Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenőrzéséről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (Kivonatos közlés)

2

2007. évi CLXV. tv. a Londonban, 2001. március 23-án kelt, a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (Kivonatos közlés)

16

2007. évi CLXXV. tv. az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

22

362/2007. (XII. 23.) Korm. r. a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekről szóló 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

39

408/2007. (XII. 29.) Korm. r. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

40

409/2007. (XII. 29.) Korm. r. a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

41

410/2007. (XII. 29.) Korm. r. a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

42

101/2007. (XII. 22.) GKM r. a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

47

102/2007. (XII. 22.) GKM r. a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosításáról

56

103/2007. (XII. 22.) GKM r. a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosításáról

58

104/2007. (XII. 22.) GKM r. a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról

60

105/2007. (XII. 23.) GKM r. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

61

106/2007. (XII. 23.) GKM r. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

75

107/2007. (XII. 23.) GKM r. a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosításáról

89

108/2007. (XII. 23.) GKM r. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

106

111/2007. (XII. 29.) GKM r. a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

109

112/2007. (XII. 29.) GKM r. a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról

109

113/2007. (XII. 29.) GKM r. a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről

117

118/2007. (XII. 29.) GKM r. egyes miniszteri rendeleteknek a Rendőrség és Határőrség integrációjával összefüggő módosításáról

118


JOGSZABÁLYMUTATÓ

 

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó, illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintő egyéb jogszabályok

119


III. RÉSZ

 


A KORMÁNY HATÁROZATA

 


 

1100/2007. (XII. 19.) Korm h. az Európai Innovációs Technológiai Intézet tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeiről és feladatairól

120


MINISZTERI UTASÍTÁS

 

33/2007. (XII. 20.) GKM ut. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények részére a gazdasági és közlekedési miniszter által előírt befizetési kötelezettségeiről szóló 10/2007. (III. 22.) GKM utasítás módosításáról

121

Helyesbítés

121


IV. RÉSZ

 


KÖZLEMÉNY

 

A Közlekedési Értesítő Szerkesztőbizottságának és Kiadójának együttes tájékoztatója közlemények és hirdetések közzétételének feltételeiről

122


V. RÉSZ

 


HIRDETÉSEK

 

A MAGTÁRHÁZ KIKÖTŐ Kft. törökbálinti kikötője kikötőrendjének közzététele (Kivonatos közlés)

123

Pályázati fehívás Gyomaendrőd város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

124

K Ö Z L E K E D É S I   É R T E S Í T Ő

2020.10.27.